Έχω εκπαιδευτεί:

  • Στην Συμπεριφορική Θεραπεία με ειδίκευση στις Αγχώδεις, Σωματόμορφες και Σεξουαλικές Διαταραχες (ΘΕ.ΣΥ).
  • Στην Κλινική Υπνοθεραπεία (Emotional Research Center & Self-esteem).
  • Στη Συμβουλευτική Υποστήριξη Παιδιών Νηπιακής, Παιδικής και Εφηβικής ηλικίας (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής).
  • Στη Συμβουλευτική Γονέων (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής).
  • Στη θεραπεία του Τραύματος και του Πένθους (Taking flight International Corporation).Έχω κάνει την Πρακτική μου Άσκηση στο Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ) και στο Cedar Counselling Birmingham, στην Αγγλία.

Επίσης, έχω εργαστεί, σε εθελοντική βάση, σε διάφορους φορείς όπως:

  • 401 Στρατιωτικό Νοσομομείο, Τμήμα Διασυνδετικής Ψυχιατρικής.
  • Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε).
  • και στους Γιατρούς του Κόσμου
  • όπου έκανα Ατομικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής.