Η Φιλοσοφία μου:

Οι αρχές τις οποίες ενστερνίζομαι και εφαρμόζω στην πρακτική μου:

 • O σεβαμός στην ατομικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου.
 • Η ολιστική αντιμετώπιση του κάθε ανθρώπου με στόχο την ενδυνάμωσή του.
 • Η δια βίου εκπαίδευσή και η προσωπική μου ανάπτυξη.
 • Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.
 • Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και η υπευθυνότητα.Συχνές δυσκολίες με τις οποίες εργάζομαι είναι οι εξής:

 • Άγχος
 • Κατάθλιψη
 • Κρίσεις Πανικού
 • Φοβίες
 • Εμμονές και εξαναγκασμοί
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Αυτοεκτίμηση
 • Αυτογνωσία
 • Πένθος και Απώλεια
 • Τραύμα
 • Διαχείριση Θυμού
 • Κατάχρηση Ουσιών
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Ψυχοσωματικά Συμπτώματα