Προσωποκεντρική Θεραπεία

Στην Προσωποκεντρική Θεραπεία, η σχέση ανάμεσα στο θεραπευτή και στον θεραπευόμενο, θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την αλλαγή. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο θεραπευόμενος και στόχος της είναι η ενεργοποίηση των προσωπικών δυνατοτήτων ανάπτυξής του, μέσα από τις αρχές της ενσυναίσθησης, της αποδοχής και της αυθεντικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο θεραπευτής βιώνει άνευ όρων θετική αποδοχή για το θεραπευόμενο, βιώνει με ενσυναίσθηση τα συναισθήματα του δεύτερου και είναι αυθεντικός μέσα στη θεραπευτική σχέση. Ο θεραπευόμενος είναι σημαντικό να νιώθει οτι μπορεί να συνδεθεί και να δημιουργήσει μια καλή σχέση με τον θεραπευτή του και ο θεραπευτής παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής και φροντίδας, μέσα στο οποίο μπορούν να εκφραστούν και να κατανοηθούν σε βάθος συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές.Θεραπεία Συμπεριφοράς

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς ενδείκνυται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων (πχ κρίσεις πανικού, φοβίες κλπ). Αποτελεί εξατομικευμένη παρέμβαση και είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του κάθε θεραπευόμενου ξεχωριστά.

Στη Θεραπεία Συμπεριφοράς, ο θεραπευόμενος, εκπαιδεύεται, με τη βοήθεια του θεραπευτή, σε συγκεριμένους τρόπους αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του, με στόχο την εξάλειψή τους.

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς είναι βραχείας διάρκειας.

Κλινική Ύπνωση

Η Κλινική Ύπνωση έχει ως στόχο να βρει λύση σε ένα πρόβλημα σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Αποτελείται από τεχνικές οι οποίες στοχεύουν στην υπνωτική υποβολή για την επίτευξη επιθυμητών αλλαγών στη συμπεριφορά του ατόμου. Βασίζεται στην παραδοχή πως τα συμπτώματα που εμφανίζονται έχουν μια πιο βαθιά αιτία. Μέσω, λοιπόν, της υπνοθεραπείας, ο θεραπευτής επεμβαίνει σε αυτο το βαθύτερο επίπεδο προκειμένου να δώσει μια λύση, προσφέρει μια βαθύτερη εσωτερική επικοινωνία με τον εαυτό μας και οδηγεί τη συνειδητοποίηση πλευρών του εαυτού μας που μέχρι χτές ήταν αχαρτογράφητες.

Χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση φοβιών, τη μείωση σωματικού βάρους, τη διακοπή του καπνίσματος κ.α.

Η Κλινική Ύπνωση δεν αποτελεί από μόνη της θεραπεία, αλλά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και να ενταχθεί σε αυτές, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της όλης θεραπείας.Διαδικτυακή Θεραπεία

Η Διαδικτυακή Θεραπεία προσφέρεται σε περιπτώσεις που λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας σας ή του τόπου διαμονής σας δεν μπορείτε να έρθετε στο γραφείο μου. Επίσης, η Διαδικτυακή Θεραπεία προσφέρεται και σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε κάποιο κινητικό πρόβλημα ή πρόβλημα υγείας και δεν είναι έυκολη η μετακίνησή σας.

Σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η καλύτερη και ευκολότερη παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας